2020 birinci çeyrek rakamları incelendiğinde, Covid-19 salgınının turizm sektöründe etkilerini hissettirmeye başladığı görülmektedir. Geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, 2020 yılı birinci çeyreğinde yabancı ziyaretçi sayısında %22,11 oranında azalış gerçekleşmiştir.